INTERCHANGE

-THAILAND-

Catered to Your Needs

 

Internship/Professional Career Training

โครงการฝึกงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา

Interchange Thailand ได้ร่วมมือกับองกรนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร(non- profit organization) ณ ประเทศสหัฐอเมริกา จัดโครงการฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (J-1 Internship/ Trainee Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและ บุคลทั่วไป ได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือมีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-18 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากนานาประเทศ


*** โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการฝึกงานและใช้ชีวิตร่วมกับชาวอเมริกา ไม่ใช่โครงการจัดหางาน หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหางานและรายได้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการฝึกงานนั้นสำหรับการใช้ชีวิต และค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่ค่ะ

Internship USA Opportunity

Internship USA

Preparation

 Past Experience

Internship USA

Architecture

Internship USA

Graphic Design

Internship USA

Hospitality & Culinary

Internship USA

Web Developer

Internship USA

Business

Interested in getting advice from an experienced and professional Educational Consultant? Call me today and see what I can do for you.

 

Internship USA

Qualified for this program

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

Lecture
School Application

Internship USA
Application Guidance

ขั้นตอนการสมัคร

Internship USA

Fee /  & Refund Policy

ราคาค่าใช้จ่าย

payment.jpg
 

ทำไมจึงควรเลือกไป

Internship USA กับ Interchange Thailand

  • สมัครฟรี!!! มีการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และน้องๆ สามารถมาร่วมกิจกรรมสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ซักถามทีมงาน รวมถึงศิษย์เก่าที่เคยไปมาแล้วก่อนที่จะตัดสินใจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (สามารถพาผู้ปกครองมาร่วมฟังด้วยได้)

  • สามารถเลือกตำแหน่งสำหรับการฝึกงานที่เหมาะกับพื้นฐานการศึกษาของตนเอง ตำแหน่งต่างๆมีอยู่จริง สามารถไปฝึกงานได้จริง

  • มีทีมงานเดินทางไปเยี่ยมน้องๆ ถึงสถานที่ทำงานในสหรัฐอเมริกา คอยติดตามผลการฝึกงานและให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือในขณะเข้าร่วมโครงการ

  • สถานที่ฝึกงานทุกๆ ที่ ได้ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ของ Interchange Thailand แล้วและมีความเหมาะสม ทำให้มั่นใจได้ว่า จะได้งานที่ตรงกับสิ่งที่น้องไปศึกษามาอย่างแน่นอน

  • น้องๆ จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งเคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตเรียนและทำงานในสหรัฐอเมริกา มากว่าสิบปี อย่างใกล้ชิด

  • มีเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัคร ไปจนถึงการเดินทางเข้าร่วมโครงการ

  • หาก น้องๆ ประสบปัญหาขณะทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย และอเมริกา ตลอด 24 ชั่วโมง

  • Interchange Thailand ดูแลนักศึกษาด้วยพื้นฐานความเข้าใจและเอาใจใส่อย่างจริงใจ เรามีระบบจัดการและติดตามผลและความพึงพอใจในการฝึกงาน  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมฝึกงาน

  • รับสมัครนักศึกษา ตามจำนวนที่สามารถดูแลได้ทั่วถึงเท่านั้น ไม่มีการรับเกินจำนวน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ ดูแลจากเจ้าหน้าที่บริษัท Interchange Thailand ได้อย่างเต็มที่

 

Our Purpose

วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในตลาดสากลและประชาคมอาเซียน
2.เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคนิคความรู้ในสายงานจากเพื่อนร่วมงานหลากหลายนานาประเทศ
3.เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การการเรียนรู้และการทำงานแบบสากลในองค์กรชั้นนำของประเทศอเมริกา
4.เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนจากประเทศไทยในการนำเสนอและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมที่ดี และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติ
5.เพื่อโอกาสการทำงานในอนาคตการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานในหน่วยงานนนั้นหลังสิ้นสุดโครงการ

 

Our Commitment

Here to Serve You

Provide a program experience that promotes and allows for a participant’s meaningful understanding of American culture, society and people.
Provide educational career advancement opportunities that will strengthen our participant’s resumes and help them further develop their practical skills and knowledge in their field of expertise.
Introduce our program participants to their American colleagues working in the same profession.
Provide an optimum setting to enhance English language skills – in particular the specialized vocabulary of various individual professional fields.

 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND

18-1-18-4536.png