Ozford College, Melbourne

Ozford College, Melbourne

Ozford College, Melbourne ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น จากสถาบันนักเรียนสามารถเดินทางไปร้าน คอฟฟี่ช๊อป บาร์ สวนสาธารณะ และที่ช๊อปปิ้งได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที เจ้าหน้าที่จากสถาบัน Ozford College ทุกคนมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่เป็นเลิศ และหากนักเรียนประสบความสำเร็จก็เท่ากับทางสถาบันประสบความสำเร็จเช่นกันด้วย จึงทำให้สถาบัน Ozford College แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นที่ๆนักศึกษาสามารถเข้าถึงวิชาการและจุดมุ่งหมายของตนได้อย่างท่องแท้ โดยจะเน้นหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้และประสบการณ์ของการทำงานให้แก่นักศึกษา เรียนต่อออสเตรเลีย

จุดเด่น

 • เป็นที่ยอมรับของสภาการศึกษาออสเตรเลีย และสถานฑูต

 • เป็นสถาบันที่มีศักยภาพระดับสูง ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

 • ชั่วโมงการเรียนยาวนานถึง 27 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำให้นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่ม

 • มีหลักสูตรภาษาอังกฤษหลากหลายเหมาะสมกับอายุและระดับของแต่ละคน

 • เพิ่มการเรียนภาษาอังกฤษพิเศษ 2 คลาสในแต่ละสัปดาห์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่พูดได้หลายภาษา เช่น เกาหลี จีน ไทย ญี่ปุ่น สเปน

 • มีกิจกรรมนันทนาการให้บริการ เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต รวมถึงการให้ความคุ้มครองและให้คำปรึกษาฟรี

 • มีหลักสูตร Direct entry เข้าศึกษาต่อใน TAFE และ VTE

 • ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก

สถานที่ตั้งของสถาบัน

 • ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น เดินทางสะดวก

 • มีรถประจำทางให้บริการ ผ่านหน้าสถาบัน

 • อยู่ใกล้กับหอสมุด สวนสาธารณะ และ แหล่งช็อปปิ้ง42-46 La Trobe Street, Melbourne 3000 Australia

หลักสูตร Ozford English Language Centre

1. ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Course)

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีจุดประสงค์ที่หลากหลาย เช่น ต้องการที่จะหางานในบริษัทที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ใช้ในการท่องเที่ยวในต่างประเทศ หรือต้องการทำงานในต่างประเทศ

ระยะเวลา : สูงสุดถึง 40 สัปดาห์
Level : Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper- Intermediate, Advance
ชั่วโมงที่เรียน : 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย

 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ฝึกฝนและใช้ภาอังกฤษในชีวิตประจำวันในสภาพแวดล้อมจริง

 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคการศึกษา

 
 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND