Why Choose Interchange Thailand?

November 10, 2017

 

ทำไมจึงควรเลือกไป Internship USA กับ Interchange Thailand ?

 • สมัครฟรี!!! มีการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และน้องๆ สามารถมาร่วมกิจกรรมสัมมนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ซักถามทีมงาน รวมถึงศิษย์เก่าที่เคยไปมาแล้วก่อนที่จะตัดสินใจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (สามารถพาผู้ปกครองมาร่วมฟังด้วยได้

 • สามารถเลือกตำแหน่งสำหรับการฝึกงานที่เหมาะกับพื้นฐานการศึกษาของตนเอง ตำแหน่งต่างๆมีอยู่จริง สามารถไปฝึกงานได้จริง

 • มีทีมงานเดินทางไปเยี่ยมน้องๆ ถึงสถานที่ทำงานในสหรัฐอเมริกา คอยติดตามผลการฝึกงานและให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือในขณะเข้าร่วมโครงการ

 • สถานที่ฝึกงานทุกๆ ที่ ได้ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ของ Interchange Thailand แล้วและมีความเหมาะสม ทำให้มั่นใจได้ว่า จะได้งานที่ตรงกับสิ่งที่น้องไปศึกษามาอย่างแน่นอน

 • น้องๆ จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งเคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตเรียนและทำงานในสหรัฐอเมริกา มากว่าสิบปี อย่างใกล้ชิด

 • มีเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัคร ไปจนถึงการเดินทางเข้าร่วมโครงการ

 • หาก น้องๆ ประสบปัญหาขณะทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย และอเมริกา ตลอด 24 ชั่วโมง

 • Interchange Thailand ดูแลนักศึกษาด้วยพื้นฐานความเข้าใจและเอาใจใส่อย่างจริงใจ เรามีระบบจัดการและติดตามผลและความพึงพอใจในการฝึกงาน  ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมฝึกงาน

 • รับสมัครนักศึกษา ตามจำนวนที่สามารถดูแลได้ทั่วถึงเท่านั้น ไม่มีการรับเกินจำนวน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ ดูแลจากเจ้าหน้าที่บริษัท Interchange Thailand ได้อย่างเต็มที่

 • การคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมดผ่านทางโทรศัพท์, Skype  เพื่อกำหนดระดับภาษาอังกฤษที่เหมาะสม

 •  ดูแลและดำเนินการและเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับวีซ่า

 • ให้ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมอยู่ใน สหรัฐอเมริกา

 • การจัดการสายด่วนฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 • ฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมในทุกๆขั้นตอนแด่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 • บริการจัดหางานที่เหมาะสมกับผู้สมัครในแต่ละคน

มาเป็นส่วนหนึ่งของ Interchange เหมือนพวกเราสิคะ!!!

Read More >>

 

 

 

 

Please reload

Recent Posts

February 24, 2020

January 17, 2020

Please reload

Archive

Please reload

Tags