Study & Work

โปรแกรมเรียนและทำงานของ ILAC International College
ILAC International College ภายใต้การบริหารเดียวกัน มาพร้อมกับชื่อเสียงและคุณภาพแบบ ILAC พร้อมเสนอโปรแกรมเรียนและทำงานที่มีชือเสียงมายาวนาน ในชื่อ Service Excellence for Business Diploma Program
ด้วยข้อเสนอพิเศษสุดสำหรับนักเรียนไทย

ค่าโปรแกรมสำหรับ 48-week (เรียน 24 สัปดาห์ และทำงานเต็มเวลา 24 สัปดาห์) คือ CAD$ 7,200 เท่านั้น

โปรแกรมระยะ 40-week เพียง (เรียน 20 สัปดาห์ และทำงานเต็มเวลา 20 สัปดาห์) เพียง CAD$ 6,200

โดยในระหว่างเรียน สามารถทำงาน part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้ด้วย
และในช่วงที่ 2 คือ ทำงานเต็มเวลา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้ทั้งความรู้จากชั้นเรียนในการให้บริการที่เป็นเลิศในโลกธุรกิจ และโอกาสในการทำงานหาประสบการณ์ในแคนาดา

พิเศษ บริการจัดหางานฟรี เป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนในสายธุรกิจการบริการ สามารถปรึกษาและระบุลักษณะงานที่ต้องการทำได้กับ Practicum Coordinator ทั้งนี้ โอกาสที่จะได้งานที่คาดหวังขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่สำเร็จปริญญาตรีมาเช่นกันคุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ 18 - 30 ปี
ควรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว หรือสามารถเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตามที่สถาบันกำหนด

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
1. กรอกใบสมัครโครงการ
2. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
3. ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

การฝึกงาน - เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนสามารถเลือกฝึกงานทั้งแบบได้รับหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน ในสาขา Business
หรือ Hospitality ตามที่ได้เรียนมา ชั่วโมงการฝึกงานประมาณ 41 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์

สำหรับงานที่ได้รับค่าตอบแทน จะเป็นงานด้านบริการทั่วไปโดยนักเรียนจะได้รับค่าตอบแทน
$C 8-12 ต่อ ชั่วโมง ตามความเหมาะสม นักเรียนสามารถเลือกที่จะหางานเองหรือให้โรงเรียน
จะเป็นผู้จัดหางานให้ก็ได้

 

Consulting Services With Lasting Impact

University Pathway Program

เรียนภาษาเพื่อเชื่อมต่อสู่การเรียนในมหาวิทยาลัยคุณภาพของแคนาดา

เรียนภาษาที่ ILAC เชื่อมต่อระดับปริญญาตรี – โท หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อสานฝันสร้างอนาคตในแคนาดา
เอ่ยชื่อ ILAC – International Language Academy of Canada ทุกท่านคงนึกถึงรางวัลเกียรติยศมากมายที่ ILACได้รับ ทั้ง Best Language School Canada, Best Language School North America, Top Choice Award และ Consumer Choice Award เป็นอาทิ

ILAC ให้ความสำคัญกับการส่งต่อนักเรียนสู่อนาคตที่ดี สู่ฝั่งฝันที่เป็นจริงได้ ด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ college กว่า 70 แห่ง เตรียมพร้อมนักเรียนของเราสู่ University Pathway เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท, หลักสูตรประกาศนียบัตร หรือ อนุปริญญาไท โปรแกรม University Pathway ของ ILAC เป็นโปรแกรมคุณภาพได้รับรางวัลมากมาย award-winning program

พิเศษ สำหรับมหาวิทยาลัยใน Ontario Manitoba ที่ต้องการแรงงานเฉพาะด้าน หลังศึกษาจบ นอกจากจะได้ Post Graduate Work Permit คือใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็ขการศึกษาแล้ว นักศึกษาต่างชาติยังมีสิทธิ์เข้าร่วม Provincial Nominee Program ที่เป็นโครงการพิเศษ สามารถสมัครเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวรของแคนาดาได้รวดเร็วกว่าวิธีการปกติ เป็นลงทุนเพื่อการศึกษาและอนาคตที่คุ้มค่าที่สุด ค่าเล่าเรียนของหลายๆ มหาวิทยาลัยฝั่งแคนาดาตะวันออกถูกกว่าชองฝั่งแคนาดะวันตกมาก เราอาจจะรู้จัก Vancouver และ Toronto มากกวาเมืองอื่นๆ แต่แคนาดาเป็นประเทศกว้างใหญ่ และยังต้อนรับผู้คนจากทุกมุมโลกมาเรียนต่อให้ได้มาตรฐานการศึกษาของแคนาดา และมาช่วยนำประเทศสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้นไป

โปรแกรม University Pathway ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาเฉพาะบุคคล มีระยะตั้งแต่ 8 – 24 สัปดาห์ เพื่อเชื่อมต่อสู่มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL พร้อมเตรียมนักเรียนของ ILAC ให้พร้อมเพื่อความสำเร็จยิ่งในการศึกษาในมหาวิทยาลัยของแคนาดา

Teen Program

สำหรับนักเรียนไทยรุ่นเล็ก 14 – 17 ปี

ILAC เปิดโปรแกรมพิเศษ Teen Program สำหรับช่วงปิดเทอมเมษายน 2017 เฉพาะที่ Vancouver เป็นโปรแกรมสำหรับวัยใส อายุ 14 – 17 ปี โดยเป็นการทำกิจกรรมภาคเช้า (9.00 – 12.30 น.) และเรียนภาษาอังกฤษในภาคบ่าย (14.00 – 17.00 น.) เป็นโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตในโลกกว้าง พัฒนาภาษาอังกฤษ และใช้เวลาในระหว่างปิดเทอมใหญ่อย่างคุ้มค่าที่สุด

โปรแกรมพิเศษนี้ จะเฉพาะเป็นเวลา 5 สัปดาห์ (April 3 – May 5, 2017) โดยน้องๆ เลือกเรียนได้ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ ราคาแพกเกจเต็มรวมบริการรับ – ส่งสนามบิน โฮมสเตย์พร้อมอาหาร 3 มื้อ กิจกรรมและชั้นเรียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งทัวร์เต็มวันทุกสุดสัปดาห์ (เฉพาะวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์) ค่ะ

เรามีหลักสูตรระดับ Advanced สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ และมีระดับภาษาอังกฤษขั้นสูง ภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้กันยาวไกลไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ โดยเฉพาะ Academic English เป็นการเตรียมตัวสำหรับการเข้าเรียนมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักได้อย่างได้ผลยิ่ง ILAC เป็นศูนย์สอบทั้ง TOEFL และ IELTS ดังนั้น น้องๆ มีโอกาสได้ใช้ TOEFL lab จริงในระหว่างเรียนด้วยนะคะ

High School Preparation Program

โปรแกรมเตรียมความพร้อมสู่การเรียนมัธยมศึกษาในแคนาดา

เพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ปกครอง และน้องๆ นักเรียน ILAC เสนอโปรแกรมใหม่ล่าสุด High School Preparation Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ที่จะเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาในแคนาดา ไม่ว่าจะเป็น Burnaby, Vancouver, Delta, Coquitlam, New West, Victoria หรือที่อื่นๆ ค่ะ

ILAC เปิดรับเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในการเรียน Secondary School ในแคนาดาค่ะ โดยแนะนำให้น้องๆ เดินทางมาเรียนที่ ILAC หลังจากสอบปลายภาคเสร็จสิ้น เพราะยิ่งให้เวลาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนานเท่าไหร่ น้องจะมีโอกาสทำสอบ English Assessment ของ School District ที่สมัครเรียนไว้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ILAC เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตรเพื่อเตรียมนักเรียนสู่ High School ค่ะ รางวัลมากมายที่ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Best Language School North America และ Best Language School Canada เป็นคำตอบว่าทำไมนักเรียนจากทุกมุมโลกจึงเลือก ILAC

 
 

INTERNATIONAL EDUCATION AND EXCHANGE GROUP

Tel +66 2120-9608, +66 83 021-0979

219 Asoke Tower Unit 313 Wattana Bangkok 10110

INTERCHANGE THAILAND