รู้สึกประทับใจ Host Family แล้วก็เพื่อนๆ ค่ะ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้ฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้น แล้วก็ได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมายเลยค่ะ

Ms. Romnalin Jirakittidool โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
White Bear Lake Area High School – North Campus, White Bear Lake, MinnesotaUSA