Internship in New Zealand

Interchange ได้ร่วมมือกับองค์กรและสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดโครงการฝึกงานในต่างประเทศ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดโครงการมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกงานดังนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่กำลังศึกษาในสาขาด้านการโรงแรม สาขาการครัวและการท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ระบบการทำงานที่เป็นสากล และพัฒนาทักษะในสาขาวิชาชีพให้มีความเป็นมืออาชีพ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมงานที่มาจากหลากหลายประเทศ ได้ท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ที่มีธรรมชาติที่งดงามและมีความปลอดภัยติดอันดับต้นๆ ของโลก และได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในการทำงาน และ ในชีวิตประจำวัน

***โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการฝึกงานและใช้ชีวิตร่วมกับชาวนิวซีแลนด์ไม่ใช่โครงการจัดหางานหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อรายได้หรือการจัดหางาน รายได้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการฝึกงานเพื่อการดำรงชีวิตและเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศนิวซีแลนด์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในตลาดสากลและประชาคมอาเซียน

  • เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทัศนะคติที่ดีในสายงานจากหลากหลายเชื้อชาติ

  • ส่งเสริมประสบการณ์และทักษะการทำงานกับองค์กรชั้นนำแบบสากล

  • เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอและเผยแพร่วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยสาขาการโรงแรม / การโรงแรม หรือ การประกอบอาหาร ซึ่งมีการบรรจุการฝึกงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

  • มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมในการเรียนรู้ ปรับตัว และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

  • สามารถเรียนรู้วัฒนธรรม และ ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

  • มีใจรักในการบริการ

ขั้นตอนการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าสมัคร จำนวน 5,000 บาท เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการหลังผ่านสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ Interchange Thailand
ค่าโครงการส่วนที่ 1 จำนวน 25,000 บาท ภายใน 15 วันหลังยืนยันการสมัครหรือก่อนการเข้าสัมภาษณ์กับต่างประเทศ
ค่าโครงการส่วนที่ 2 ภายใน 7 วันหลังผ่านการสัมภาษณ์งานและได้รับตอบรับจากสถานที่ฝึกงาน
ค่าวีซ่าแพคเกจ ภายใน 7 วันหลังผ่านการสัมภาษณ์งานและได้รับตอบรับจากสถานที่ฝึกงาน
ค่าตั๋วเครื่องบิน หลังจากได้รับ Visa จากทางสถานทูตแล้วเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าเดินทาง ค่ามัดจำบ้านพัก ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซด์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

“พูดคุยและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกันเองได้ที่”

Official Line: @itcintern
Hotline: 083-021-0979
086-494-4389
086-329-5602

PLEASE SCAN QR CODE FOR MORE INFORMATION

ประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ

N’ Bow Irinlada

รักมากกกตอนแรกกลัวภาษาเราไม่ดีจะไหวมั้ยแต่รอดจ้า! เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็เชฟที่ทำงานดูแลดีมาก      เขาจะคอยสอนคอยบอกตลอด อบอุ่นมาก ทำงานทุกวันคือสนุกภาษาเราพัฒนาขึ้นเยอะมากจากวันแรก อันนี้คือภูมิใจสุดๆ ขอบ ...

N’ Natcha

ตื่นเต้นมากค่ะเป็นการมาต่างประเทศครั้งแรก พี่ๆ Interchange ดูแลดีคนที่ทำงานที่นี้ดีน่ารักเป็นกันเอง อยากให้ทุกคนมาค่ะ ชอบที่นี้ขอบคุณ Interchange ที่หาสถานที่ฝึกงานดีๆให้ได้มาเจอคนน่ารัก เชฟน่า รักรู ...

N’ Apple Yanatchara

ได้ประสบการณ์ดีดีเยอะเลยค่ะ ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อนที่ทำงานก็ดีได้ใช้ภาษาเยอะมาก พี่ๆ Interchange คอยช่วยเหลือตลอด เข้าใจและอยู่ข้างๆเสมอในทุกสถานการณ์ ขอบคุณมากๆค่ะ Sripatum University F&a ...

N’ Pii Phornpiya

เราได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ internship กับ Interchange ในสายงานกราฟิคที่ Forever21 ปี 2018 รู้สึกประทับใจพี่ๆทาง Interchange ที่คอยช่วยเหลือทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มสมัครจนเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศอเมร ...

ภาพความประทับใจ

ถาม-ตอบ

สาขาการครัว การโรงแรม การท่องเที่ยว

เปิดรับสมัครตลอดปี แต่ควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 4-6 เดือน

สามารถไปได้แต่ควรมีประสบการณ์ในการฝึกงานโรงแรม

ทำได้ถ้ามีวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาขาครัว

สามารถไปได้ ทั้งนี้ขึ้นกับตำแหน่งงานที่จะไปฝึกและการตัดสินใจตอบรับจากทางสถานที่ฝึกงาน ซึ่งตำแหน่งที่ได้รับก็จะสัมพันธ์กับระดับภาษาอังกฤษ

ทางองค์กรและ/หรือนายจ้างจะให้คำแนะนำในการหาที่พักแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ปกติจะได้ทำงานเฉลี่ย 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ $NZ18 ต่อชั่วโมง

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ แต่การตอบรับเข้าฝึกงานขึ้นอยู่การพิจารณาจากสถานประกอบการเท่านั้น

วีซ่าฝึกงานสำหรับที่ต้องฝึกงานในหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

ผู้สมัครจะต้องทำการซื้อประกันสุขภาพก่อนการยื่นขอวีซ่า

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
2022-06-28T16:34:12+07:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top