Internship in Australia

Interchange Thailand  ได้ร่วมมือกับ องค์กรและสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดโครงการฝึกงานในต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย จัดโครงการฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(Trainee Program in Australia) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา Hotel Management / Hospitality Management / Restaurant Management / Culinary ได้ฝึกงานกับโรงแรมที่มีมาตรฐาน และมีชื่อเสียงทั่วประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน เพิ่มประสบการณ์ทักษะการทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในการทำงาน ร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากนานาประเทศ

*** โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการฝึกงานและใช้ชีวิตร่วมกับชาวออสเตรเลีย โครงการนี้ไม่ใช่โครงการจัดหางาน หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหางาน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนจาก การฝึกงานที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • ได้รับวีซ่าเพื่อการฝึกงานที่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  • ได้เข้าฝึกงานในโรงแรมระดับมาตรฐานที่มีชื่อเสียงในประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 12 เดือน

  • ค่าตอบแทนฝึกงานประมาณ AUD$19 – 23 ต่อชั่วโมง และฝึกงาน 30 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษในการเข้าฝึกงาน รวมถึงได้มีโอกาสร่วมงานกับเพื่อนจากต่างชาติรวมถึงได้สร้างเครือข่ายในธุรกิจเพื่อการทำงานในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาในสาขา Hotel Management, Hospitality Management, Restaurant Management หรือ Culinary

  • อายุ 21 – 27 ปี

  • มีประสบการณ์ในการทำงานแบบ full time ในตำแหน่ง Front Desk, Food and Beverage Attendant หรือ Culinary (Cook / Chef) ตั้งแต่ 1 – 3 ปี และ ประสบการณ์ทำงานต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการทำงาน

  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี และมีผลคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 4.5

  • มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

ขั้นตอนการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าสมัคร จำนวน 20,000 บาท เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการหลังผ่านสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ Interchange Thailand
ค่าโครงการส่วนที่ 1 จำนวน 30,000  บาท ภายใน 15 วันหลังยืนยันการสมัครหรือ ก่อนการเข้าสัมภาษณ์กับต่างประเทศ
ค่าโครงการส่วนที่ 2 ภายใน 7 วันหลังผ่านการสัมภาษณ์งานและได้รับตอบรับจากสถานที่ฝึกงาน
ค่าวีซ่าแพคเกจ ภายใน 7 วันหลังผ่านการสัมภาษณ์งานและได้รับตอบรับจากสถานที่ฝึกงาน
ค่าตั๋วเครื่องบิน หลังจากได้รับ Visa จากทางสถานทูตแล้วเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเดินทาง ค่ามัดจำบ้านพัก ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซด์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

“พูดคุยและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกันเองได้ที่”

Official Line: @itcintern
Hotline: 083-021-0979
086-494-4389
086-329-5602

PLEASE SCAN QR CODE FOR MORE INFORMATION

ประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ

N’ Bow Irinlada

รักมากกกตอนแรกกลัวภาษาเราไม่ดีจะไหวมั้ยแต่รอดจ้า! เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็เชฟที่ทำงานดูแลดีมาก      เขาจะคอยสอนคอยบอกตลอด อบอุ่นมาก ทำงานทุกวันคือสนุกภาษาเราพัฒนาขึ้นเยอะมากจากวันแรก อันนี้คือภูมิใจสุดๆ ขอบ ...

N’ Natcha

ตื่นเต้นมากค่ะเป็นการมาต่างประเทศครั้งแรก พี่ๆ Interchange ดูแลดีคนที่ทำงานที่นี้ดีน่ารักเป็นกันเอง อยากให้ทุกคนมาค่ะ ชอบที่นี้ขอบคุณ Interchange ที่หาสถานที่ฝึกงานดีๆให้ได้มาเจอคนน่ารัก เชฟน่า รักรู ...

N’ Apple Yanatchara

ได้ประสบการณ์ดีดีเยอะเลยค่ะ ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อนที่ทำงานก็ดีได้ใช้ภาษาเยอะมาก พี่ๆ Interchange คอยช่วยเหลือตลอด เข้าใจและอยู่ข้างๆเสมอในทุกสถานการณ์ ขอบคุณมากๆค่ะ Sripatum University F&a ...

N’ Pii Phornpiya

เราได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ internship กับ Interchange ในสายงานกราฟิคที่ Forever21 ปี 2018 รู้สึกประทับใจพี่ๆทาง Interchange ที่คอยช่วยเหลือทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มสมัครจนเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศอเมร ...

ภาพความประทับใจ

ถาม-ตอบ

สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครก่อนกำหนดการเดินทางที่วางไว้ อย่างน้อย 4-6 เดือน

ผู้สมัครจะต้องหาที่พักระหว่างการฝึกงานด้วยตนเอง

สามารถขอรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Line: @itcintern

ฝึกงาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ มีวันหยุด 1-2 วัน เฉลี่ยชั่วโมงฝึกงานอยู่ที่ 32 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ประมาณ AUD$19 – 23 ต่อชั่วโมง

ไม่สามารถเดินทางเป็นกลุ่่มได้

ติดต่อองค์กรที่ดูแลในประเทศออสเตรเลียเพื่อขอคำแนะนำและการช่วยเหลือ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนการยื่นวีซ่า

สามารถจองเองได้ และทำการจองได้หลังจากได้รับวีซ่าจากสถานฑูตแล้วเท่านั้น

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
2022-06-28T16:36:02+07:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top