Internship in France

Interchange Thailand ได้ร่วมมือกับ องค์กรและสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดโครงการฝึกงานในต่างประเทศ ณ ประเทศฝรั่งเศสจัดโครงการฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝึกงานในด้านการครัวและการโรงแรมในประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ในการฝึกงานในโรงแรม หรือ ร้านอาหารแบบเข้มข้นซึ่งเป็นโรงแรมในระดับ 3 – 5 ดาว และยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เพื่อประโยชน์ในการนำทักษะที่ได้รับมาต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต

***โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการฝึกงานและใช้ชีวิตร่วมกับชาวฝรั่งเศสไม่ใช่โครงการจัดหางานหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อรายได้หรือการจัดหางาน รายได้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการฝึกงานเพื่อการดำรงชีวิตและเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ. ประเทศฝรั่งเศส

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ฝึกงานในโรงแรม หรือ ร้านอาหารแบบเข้มข้นในประเทศฝรั่งเศส

 • แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการฝึกงานกับหลากหลายเชื้อชาติ

 • ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการทำงานแบบสากลในองค์กรชั้นนำของประเทศฝรั่งเศส

 • โอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • วีซ่าที่สามารถฝึกงานพร้อมได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • โอกาสเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในกลุ่มแชงเก้น (Schengen)

 • ค่าตอบแทนในการฝึกงาน (ตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานของประเทศฝรั่งเศส) จำนวน Euro 500 – 577.50

 • ได้ฝึกงานเป็นระยะเวลา 35 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับ Host company )

 • ฟรีที่พักตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

 • ฟรีมื้ออาหารตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเวบไซด์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในสาขา Culinary, Hospitality, Tourism หรือสาขาฝรั่งเศส ที่มีวิชาเรียนเกี่ยวกับโรงแรม หรือมีประสบการณ์การทำงานในสายงานครัวหรือโรงแรม

 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดีและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกฝนภาษาฝรั่งเศส

 • มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี

 • สามารถเรียนรู้วัฒนธรรม และ ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

 • ไม่มีวัตถุประสงค์ในการหารายได้จากการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าสมัคร จำนวน 6,500 บาท เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการหลังผ่านสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ Interchange Thailand
ค่าโครงการส่วนที่ 1 จำนวน 35,000 บาท ภายใน 15 วันหลังยืนยันการสมัครหรือก่อนการเข้าสัมภาษณ์กับต่างประเทศ
ค่าโครงการส่วนที่ 2 ภายใน 7 วันหลังผ่านการสัมภาษณ์งานและได้รับตอบรับจากสถานที่ฝึกงาน
ค่าวีซ่าแพคเกจ ภายใน 7 วันหลังผ่านการสัมภาษณ์งานและได้รับตอบรับจากสถานที่ฝึกงาน
ค่าตั๋วเครื่องบิน หลังจากได้รับ Visa จากทางสถานทูตแล้วเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซด์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

“พูดคุยและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกันเองได้ที่”

Official Line: @itcintern
Hotline: 083-021-0979
086-494-4389
086-329-5602

PLEASE SCAN QR CODE FOR MORE INFORMATION

ตัวอย่างสถานที่ทำงาน

ประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ

N’ Bow Irinlada

รักมากกกตอนแรกกลัวภาษาเราไม่ดีจะไหวมั้ยแต่รอดจ้า! เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็เชฟที่ทำงานดูแลดีมาก      เขาจะคอยสอนคอยบอกตลอด อบอุ่นมาก ทำงานทุกวันคือสนุกภาษาเราพัฒนาขึ้นเยอะมากจากวันแรก อันนี้คือภูมิใจสุดๆ ขอบ ...

N’ Natcha

ตื่นเต้นมากค่ะเป็นการมาต่างประเทศครั้งแรก พี่ๆ Interchange ดูแลดีคนที่ทำงานที่นี้ดีน่ารักเป็นกันเอง อยากให้ทุกคนมาค่ะ ชอบที่นี้ขอบคุณ Interchange ที่หาสถานที่ฝึกงานดีๆให้ได้มาเจอคนน่ารัก เชฟน่า รักรู ...

N’ Apple Yanatchara

ได้ประสบการณ์ดีดีเยอะเลยค่ะ ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อนที่ทำงานก็ดีได้ใช้ภาษาเยอะมาก พี่ๆ Interchange คอยช่วยเหลือตลอด เข้าใจและอยู่ข้างๆเสมอในทุกสถานการณ์ ขอบคุณมากๆค่ะ Sripatum University F&a ...

N’ Pii Phornpiya

เราได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ internship กับ Interchange ในสายงานกราฟิคที่ Forever21 ปี 2018 รู้สึกประทับใจพี่ๆทาง Interchange ที่คอยช่วยเหลือทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มสมัครจนเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศอเมร ...

ภาพความประทับใจ

ถาม-ตอบ

ระยะเวลา 3 – 6 เดือนค่ะ

สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครก่อนกำหนดการเดินทางที่วางไว้ อย่างน้อย 4-6 เดือนในขณะที่ยังเป็นนักศึกษา

สามารถสมัครได้ มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานให้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

เปิดรับเฉพาะน้องที่ตรงสายหรือสาขาใกล้เคียง ที่ยังมีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะ

95% สถานที่ฝึกงานมีที่พักรองรับสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

สามารถขอรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Line: @itcintern

ฝึกงาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ มีวันหยุด 1-2 วัน เฉลี่ยชั่วโมงฝึกงานอยู่ที่ 32 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำในการฝึกงานจำนวน Euro 500 – 577.50

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ แต่การตอบรับเข้าฝึกงานขึ้นอยู่การพิจารณาจากสถานประกอบการเท่านั้น

ผู้เข้าร่วมโครงการจะซื้อประกันสุขภาพก่อนการยื่นขอวีซ่า

ได้รับวีซ่าที่ฝึกงานได้ถูกต้องตามกฏหมาย

สามารถจองเองได้ และทำการจองหลังจากได้รับวีซ่าจากสถานฑูตแล้วเท่านั้น

ใช้ Passport, เอกสารแสดงหลักฐานที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์, เอกสารการทำงาน, สูจิบัตร (ใช้บางธนาคาร)

เครือข่ายหลักในฝรั่งเศสมี Orange และ Bouygues ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
2022-06-28T16:35:10+07:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top