Internship in Spain

Interchange Thailand ได้ร่วมมือกับองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสเปน จัดโครงการฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (Internship in Spain) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกงานในด้านการครัวและการโรงแรมในประเทศสเปน เป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ และ สัมผัสประสบการณ์ในการฝึกงานในโรงแรม หรือ ร้านอาหารแบบเข้มข้น ซึ่งเป็นโรงแรมในระดับ 4 – 5 ดาว และยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และ ภาษาสเปน ซึ่งเป็นภาษาที่ 3 เพื่อประโยชน์ในการนำมาต่อยอดในการทำงานต่อไปอนาคต 

 *** โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการฝึกงานและใช้ชีวิตร่วมกับชาวสเปน โครงการนี้ไม่ใช่โครงการจัดหางาน หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหางาน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนจาก การฝึกงานที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสเปน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ฝึกงานในโรงแรม หรือ ร้านอาหารในประเทศสเปน

  • แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการฝึกงานกับหลากหลายเชื้อชาติ

  • งเสริมทักษะการเรียนรู้และการทำงานแบบสากลในองค์กรชั้นนำของประเทศสเปน

  • โอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาสเปน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังเรียน หรือ สำเร็จการศึกษาในสาขา

  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดีและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกฝนภาษาสเปน (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ทาง host company เป็นผู้กำหนด)

  • มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี

  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่าดี

  • มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ และ พร้อมที่จะเข้าฝึกงานและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี พร้อมรับมือกับความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้

ขั้นตอนการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าสมัคร จำนวน 6,500 บาท เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการหลังผ่านสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ Interchange Thailand
ค่าโครงการส่วนที่ 1 จำนวน 15,000 บาท ภายใน 15 วันหลังยืนยันการสมัครหรือก่อนการเข้าสัมภาษณ์กับต่างประเทศ
ค่าโครงการส่วนที่ 2 ภายใน 3 วันหลังผ่านการสัมภาษณ์งานและได้รับตอบรับจากสถานที่ฝึกงาน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ภายใน 3 วันหลังผ่านการสัมภาษณ์งานและได้รับตอบรับจากสถานที่ฝึกงาน
ค่าตั๋วเครื่องบิน หลังจากได้รับ Visa จากทางสถานทูตแล้วเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซด์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

“พูดคุยและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกันเองได้ที่”

Official Line: @itcintern
Hotline: 083-021-0979
086-494-4389
086-329-5602

PLEASE SCAN QR CODE FOR MORE INFORMATION

ประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ

N’ Bow Irinlada

รักมากกกตอนแรกกลัวภาษาเราไม่ดีจะไหวมั้ยแต่รอดจ้า! เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็เชฟที่ทำงานดูแลดีมาก      เขาจะคอยสอนคอยบอกตลอด อบอุ่นมาก ทำงานทุกวันคือสนุกภาษาเราพัฒนาขึ้นเยอะมากจากวันแรก อันนี้คือภูมิใจสุดๆ ขอบ ...

N’ Natcha

ตื่นเต้นมากค่ะเป็นการมาต่างประเทศครั้งแรก พี่ๆ Interchange ดูแลดีคนที่ทำงานที่นี้ดีน่ารักเป็นกันเอง อยากให้ทุกคนมาค่ะ ชอบที่นี้ขอบคุณ Interchange ที่หาสถานที่ฝึกงานดีๆให้ได้มาเจอคนน่ารัก เชฟน่า รักรู ...

N’ Apple Yanatchara

ได้ประสบการณ์ดีดีเยอะเลยค่ะ ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อนที่ทำงานก็ดีได้ใช้ภาษาเยอะมาก พี่ๆ Interchange คอยช่วยเหลือตลอด เข้าใจและอยู่ข้างๆเสมอในทุกสถานการณ์ ขอบคุณมากๆค่ะ Sripatum University F&a ...

N’ Pii Phornpiya

เราได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ internship กับ Interchange ในสายงานกราฟิคที่ Forever21 ปี 2018 รู้สึกประทับใจพี่ๆทาง Interchange ที่คอยช่วยเหลือทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มสมัครจนเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศอเมร ...

ภาพความประทับใจ

ถาม-ตอบ

ระยะเวลา 3 – 6 เดือนค่ะ

สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครก่อนกำหนดการเดินทางที่วางไว้ อย่างน้อย 4-6 เดือนในขณะที่ยังเป็นนักศึกษา

สามารถสมัครได้ มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาขั้นพื้นฐานให้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

เปิดรับเฉพาะน้องที่ตรงสายหรือสาขาใกล้เคียง ที่ยังมีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะ

95% สถานที่ฝึกงานมีที่พักรองรับสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

สามารถขอรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Line: @itcintern

ฝึกงาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ มีวันหยุด 1-2 วัน เฉลี่ยชั่วโมงฝึกงานอยู่ที่ 32 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำในการฝึกงานจำนวน Euro 200 – 600 (ขึ้นอยู่กับ Host company)

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ แต่การตอบรับเข้าฝึกงานขึ้นอยู่การพิจารณาจากสถานประกอบการเท่านั้น

ติดต่อองค์กรที่ดูแลในประเทศเพื่อขอคำแนะนำและการช่วยเหลือ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะซื้อประกันสุขภาพก่อนการยื่นขอวีซ่า

ได้รับวีซ่าที่ฝึกงานได้ถูกต้องตามกฏหมาย

สามารถจองเองได้ และทำการจองหลังจากได้รับวีซ่าจากสถานฑูตแล้วเท่านั้น

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
2022-06-28T16:33:16+07:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top