ได้ท่องเที่ยวและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำอะไรด้วยตนเอง ได้ประสบการณ์ใหม่ทั้งดีและไม่ดี ทั้งยังได้ภาษา ได้คำศัพท์ใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรมและเจอผู้คนใหม่ๆ

Ms. Nannaphach Pasuntaviroj โรงเรียนสายปัญญารังสิต
Enterprise High School, Enterprise, Alabama USA