รู้สึกประทับใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพราะทำให้รู้จักเพื่อนใหม่ รู้จักกับคนใหม่ๆ ที่เราไม่คุ้นเคย ทำให้เราต้องพยายามปรับตัวเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอเมริกา ทำให้มีทักษะในการใช้ชีวิตมากขึ้น สามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้ ได้เปิดโลกกว้าง ทำให้ได้ประสบการณ์มากมายจากการได้ไปแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษานี้ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและเรียนรู้สิ่งใหม่ วัฒนธรรมใหม่ๆ ที่หาในประเทศไทยไม่ได้

Ms. Paritdha Tanasomboonkit โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
Manistee High School, Manistee, Michigan USA