ผมรู้สึกประทับใจมาก ๆ ที่เลือกเข้าร่วมโครงการนี้ ประทับใจในตัวเพื่อน ๆ ที่ไปแลกเปลี่ยนด้วยกัน ประทับใจในตัวพี่ ๆ ทุกคนที่คอยประสานงานและดูแลพวกผมและเพื่อน ๆ รู้สึกประทับใจมาก ๆ ที่ได้ไปอเมริกา ไปเจอสิ่งใหม่ ๆ หลายอย่าง และการได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีความคิดและการตัดสินใจที่ดีขึ้นมาก ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เยอะแยะมากมาย ได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน ที่สำคัญที่สุด คือ ได้ฝึกภาษาทำให้ผมพูดได้ดีขึ้น

Mr. Nareutadhorn Toasaksiri   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวัน กรุงเทพ
Blackwell High School, Blackwell Texas USA