การเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทำให้หนูมีเพื่อนใหม่ๆ เยอะมาก แล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆ หลายอย่าง ทั้งยังได้ภาษาและการใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ในช่วงแรกเป็นเรื่องยากมากในการปรับตัวและเรียนเรียน ช่วงแรกๆ ก็ต้องกล้าที่จะไปถามคุณครูและเพื่อนๆ ค่ะ

Ms. Neeranuch Fugsukjit โรงเรียนสายปัญญารังสิต
Coopersville High School, Coopersville, Michigan USA