การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ผมได้ฝึกภาษาและได้รับความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และพบโฮสต์ที่ใจดี อีกทั้งยังได้ความสนุกอีกด้วย แต่เมื่อมีปัญหาในเรื่องของการเรียน ผมก็จะตั้งใจเรียนให้มากขึ้นครับ

Mr. Amares Kanjanasiri
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)

Zane Trace High School, Chillicothe, Ohio USA