การได้ประสบการณ์ที่ต่างออกไปจากประเทศที่เราอยู่ ได้พบสิ่งใหม่ๆ และหลากหลาย ได้เจอหิมะแรกและร่วมงานพรอมกับเพื่อนต่างชาติ ทั้งยังได้เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างและการช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น อดทนได้มากขึ้น ทำให้รักสิ่งที่มีอยู่ที่ประเทศเรามากขึ้น

Ms. Kamonchanok Srisawat โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
Kemin Lyseon Lukio, Kemi Finland