ความประทับใจในการเข้าร่วมโรงการในครั้งนี้เป็นการที่เราได้ฝึกภาษาและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ

Ms. Amonwan Murot
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
James Nikki Rowe High School, Texas USA