มีความประทับใจที่ได้ลองสิ่งใหม่ๆ ที่ต่างจากไทย ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ ได้เจอสภาอากาศและสิ่งแวดล้อมที่สวย และได้เรียนรู้ระบบการศึกษาใหม่ๆ ที่สามารถนำกลับมาที่บ้าน  ได้เรียนรู้ว่าต้องต้อวรับผิดชอบตนเองในหลายๆด้าน และได้เปิดโลกให้กว้างนอกจากนี้ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและวิธีชีวิตของคนที่นู้นและของเพื่อนๆที่มาแลกเปลี่ยนจากประเทศอื่นด้วยค่ะ

Ms. Yosita Cheseman โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Oulu Lyseo Lukio, Oulu Finland