ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ทำให้กล้าที่จะปฎิเสธมากขึ้น และสามารถพึ่งพาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยตัวเอง ส่วนพี่ๆมาส่งที่สนามบินและคอยติดตามให้คำแนะนำการเดินทางจนถึงอเมริกา

Srinakharinwirot University
Housekeeper @Green Spring Resort Williamsburg, VA