ข่าวดี สำหรับ น้องๆ ม.3-5 อายุ 14-17 ปี  ที่อยากไปเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ…

High School Exchange 2021/2022

ไม่ต้องรอแล้ว   สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและเลือกประเทศที่อยากไปได้แล้ววันนี้

“โดยน้องๆสามารถเลือกประเทศได้ดังนี้ “

อเมริกา, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, เดนมาร์ก, อิตาลี, ฝรังเศส และ เยอรมัน.

ทุนการศึกษามีหลายประเภท อาทิเช่น

 • ทุนด้านภาษา
 • ทุนกีฬา
 • ทุนดนตรี
 • ทุนกิจกรรม
 • ทุนความสามารถพิเศษ
 • ทุนบุตรหลานครูอาจารย์ ข้าราชการ

ทุนการศึกษาเป็นทุนสบทบ ส่วนลดค่าโครงการ ( จากค่าโครงการเต็มจำนวน รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า )

กำหนดสอบ 

รอบที่ 1 

18 กรกฎาคม 2563  

 • กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ศูนย์สอบกรุงเทพ อาคาร Forum Tower (ติดโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษารัชดาภิเษก)
 • ต่างจังหวัด สอบ ออนไลน์

รอบที่ 2 

2 สิงหาคม 2563 

 • ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดตรัง
 • สอบออนไลน์

รอบที่ 3

5 สิงหาคม 2563

 • ศูนย์สอบภาคอิสาน จังหวัดบุรีรัมย์
 • สอบออนไลน์

รอบที่ 4

15 สิงหาคม 2563

 • กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ศูนย์สอบกรุงเทพ อาคาร Forum Tower (ติดโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษารัชดาภิเษก)
 • ต่างจังหวัด สอบ ออนไลน์

รอบที่ 5

12 กันยายน 2563

 • กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ศูนย์สอบกรุงเทพ อาคาร Forum Tower (ติดโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษารัชดาภิเษก)
 • ต่างจังหวัด สอบ ออนไลน์

รอบที่ 6

10 ตุลาคม 2563

 • กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ศูนย์สอบกรุงเทพ อาคาร Forum Tower (ติดโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษารัชดาภิเษก)
 • สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่
 • สนามสอบจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • สนามสอบออนไลน์

11 ตุลาคม 2563

 • สนามสอบจังหวัดแพร่

รอบที่ 7

7 พฤศจิกายน  2563

 • กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ศูนย์สอบกรุงเทพ อาคาร Forum Tower (ติดโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษารัชดาภิเษก)
 • ต่างจังหวัด สอบ ออนไลน์

>>> ลงทะเบียนการสอบได้ที่นี่ 

สมัครและสำรอง​ที่นั่ง​สอบ​ได้​ฟรี
02-245-3174​ 063-156-9562