Master Degree with Work Placement

“เรียนปริญญาโท 1 ปี ฝึกงาน 1 ปี อยู่ต่อได้อีก 2 ปี”

 

ทำไมต้องเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ

 • ประเทศอังกฤษมีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่งในโลก นี่คือสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้ไปเยี่ยมเยือนและลองสัมผัสสถานที่ที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ด้วยตนเอง เป็นสถานที่แห่งโอกาสสำหรับคนที่อยากพบเจอผู้คนจากทั่วโลก เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากมาย อีกทั้งมียังความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนจากนานาชาติ อีกทั้งปริญญาโทส่วนใหญ่ของประเทศอังกฤษใช้เวลาแค่ 1 ปี

International Hotel Management MA  

International Tourism Development MA  

เรียนหลักสูตรปริญญาโท Hotel Management หรือ Tourism Development ได้อะไร

 • พัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
 • ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมสำหรับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง
 • วิชาหลักมีการทำงานในสภาพแวดล้อมจริง ทำให้คุณสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในการจัดการฟังก์ชันต่าง ๆ ของโรงแรม

 

ทำไมต้องเรียนแบบมี Placement ฝึกงาน 1 ปีจะได้อะไรบ้าง

 • มีโอกาสมากมายในการทำงานในสายอาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของโลก
 • การมีประสบการณ์การทำงานและผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากในการทำงานสายงานนี้
 • ฝึกงานที่ไหนก็ได้ ทั่วทั้งประเทศอังกฤษ และได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงาน

 

โอกาสในการทำงานต่อที่ประเทศอังกฤษ

ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมของ UK

“อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีอัตตราการจ้างงานมากกว่า 60 ล้านคนทั่วโลก”

 • ปัจจุบัน UK ขาดแคลนแรงงานในสาย Hospitality and Tourism อย่างหนักจากการระบาดของโควิด 19 นี่จึงเป็นโอกาสสำหรับคนที่ต้องการทำงานต่อในประเทศอังกฤษ เพราะ UK เตรียมตัวที่จะจ้างงานเพิ่มมากขึ้นสูงที่สุดในรอบ 8 ปีเลยทีเดียว

ค่าแรงขั้นต่ำ

 • เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นประเภท professional: 19,700 ปอนด์ต่อปี
 • เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นประเภท non-professional: 16,796 ปอนด์ต่อปี

ที่มา: The Times and Sunday Times Good University Guide 2019