📣 เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

💵 พร้อมทุนการศึกษา​และทุนสนับสนุน​อื่นๆ
🔥 มูลค่ารวม 600,000​ บาท​
🏫 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
นักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถเลือกประเทศที่อยากไปเรียนได้ดังนี้
> ประเทศสหรัฐอเมริกา 🇺🇸
> ประเทศฟินแลนด์​ 🇫🇮
> ประเทศ​นอร์เวย์​ 🇧🇻
> ประเทศ​สวีเดน​ 🇸🇪
> ประเทศเดนมาร์ก 🇩🇰
> ประเทศเยอรมนี 🇩🇪
> ประเทศฝรั่งเศส 🇫🇷
> ประเทศ​อิตาลี​ 🇮🇹
✈️ เริ่มเดินทางสิงหาคม 2566
⏭️ สมัคร >> สอบ >> รู้ผล ​
⏭️ เลือกประเทศได้
⏭️ มีเจ้า​หน้าที่​ดูแลตลอดการเข้าร่วมโครงการ
⏭️ อยู่กับครอบครัว​อุปถัมภ์​ชาวท้องถิ่น​
⏭️ เรียนและทำกิจกรรมกับนักเรียนท้องถิ่น​และนานาชาติ​
⏭️ นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลในทุกๆขั้นตอน​อย่างเท่าเทียมกัน​
⏭️ ไม่ต้องจ่ายเป็นก้อน

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
เริ่มออกเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนมิถุนายนในปีถัดไป

High School Exchange Program โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับมัธยมศึกษา Interchange Thailand  เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปี ไม่เกิน 18 ปี เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ในประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ ประเทศในแถบยุโรป โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐบาลและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรร และ ตรวจสอบอย่างละเอียด นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอการเรียนรู้ วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของเยาวชนในต่างประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และได้ฝึกภาษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย  อายุ 15 – 18 ปี (ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี)

  • ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และ มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.0

  • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3-5

  • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ หรือ โรคอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ

  • มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และ สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี

  • มีความเข้าใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และ พร้อมที่จะเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทยให้แก่ ครอบครัวอุปถัมภ์ และ เพื่อน ๆ ต่างชาติได้เป็นอย่างดี

  • เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ เพื่อนใหม่ และสังคมใหม่มีสุขภาพจิตที่ดี

_______________________________
📝 กรอกใบสมัคร >> ที่นี้
🔔 >> คลิก ที่นี้ เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
————————–
***𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 มี 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲​ เดียวนะคะ!!
🏠 กรุงเทพ​ฯ ต่างจังหวัด​ และ​ ออนไลน์
☎️ 02- 245- 3174
📱 083-021-0979​
FB​ : Interchange
🆔 Line​ : @Interchange-TH​
_________________________________________
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
_________________________________________