Bournemouth

2020-06-16T11:41:47+07:00

ข้อมูลทั่วไป เมือง Bournemouth เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมสมัยวิกตอเรียและศิลปะแนวอาร์ตเดโก้ริมทะเล เป็นเมืองตากอากาศขนาดใหญ่บนชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษ อยู่ไม่ห่างจากลอนดอนใช้เวลาเดินทางไปเมืองลอนดอนประ ...

Bournemouth2020-06-16T11:41:47+07:00

Birmingham

2020-06-11T09:21:22+07:00

ข้อมูลทั่วไป Birmingham  เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต West Midlands และภูมิภาคในอังกฤษประมาณ 160 กม. จาก Central London โดยมีชื่อเสียงของเมืองมาจากการเป็นเรี่ยวแรงส ...

Birmingham2020-06-11T09:21:22+07:00
Go to Top